O firmie

O FIRMIE

Firma powstała w 2005 roku. Działamy w sektorze budownictwa drogowego i inżynieryjnego.

Posiadamy niezbędne doświadczenie do wykonywania prac, dobrze wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim stażem oraz dysponujemy odpowiednim sprzętem.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem dostosowanym do potrzeb rynku i inwestora.

NASZA OFERTA

  • budowa dróg i ulic
  • budowa zjazdów i chodników
  • budowa parkingów
  • odtwarzanie nawierzchni z mas bitumicznych po remontach wodno – kanalizacyjnych
  • remonty cząstkowe nawierzchni z mas bitumicznych
  • roboty ziemne
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
  • przyłącza wodno – kanalizacyjne
  • zbiorniki retencyjno – odparowujące
  • usługi w zakresie; inspektor nadzoru, kierownik budowy robót drogowych