Rozbudowa i przebudowa budynku dla Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Słowackiego 5

Dane projektu